متاکلاس ها در ++C

امروز یه پروپزال از هرب ساتر که در مورد یه امکان جدیدی بنام Meta Class که میخوان به ++C اضافه کنن (البته بعد از تأیید شدن) بود دیدم. نمیدونم ما چه گناهی کردیم که ++C افتاده دست اینا.


همینجوری پیش بریم چند سال دیگه ++C میشه یه سینک آشپزخونه درست حسابی برای خودش. :)))

بهرحال فایل pdf مقاله ش رو میذارم خودتون یه نگاهی بهش بندازید. اینجا شاید رفتید رأی دادید به drop کردنش.

Loading